Tag Archives: QR code

How To Set a Date Format In GridView Using ASP.NET (Using HtmlEncode Property)

A very common desire is to set a column of a GridView to display just the month, day and year of a DateTime type. The problem is the by default, the HtmlEncode property of the BoundField attribute ( <asp:BoundField …) is set to True. Tiếp tục đọc

Advertisements
Đăng tải tại 4-Coding | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Thêm giá trị Null vào cột kiểu dữ liệu DateTime trong SQL Server sử dụng Asp.net

Đôi khi chúng ta cần insert giá trị null vào cột có kiểu dữ liệu DateTime trong Sql server. Hãy làm theo các bước sau Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 4-Coding | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dynamic SQL CrossTab Stored Procedure

– you can summarize multiple values
– it only creates columns based on your actual select statement ( not based on all rows in a table)
– it works fine for multi-users (no global temp tables)
– it allows you to easily specify default values for your pivots Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SQL server | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Using PIVOT and UNPIVOT – SQL Server 2005 or later

You can use the PIVOT and UNPIVOT relational operators to change a table-valued expression into another table. PIVOT rotates a table-valued expression by turning the unique values from one column in the expression into multiple columns in the output, and performs aggregations where they are required on any remaining column values that are wanted in the final output. UNPIVOT performs the opposite operation to PIVOT by rotating columns of a table-valued expression into column values. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SQL server | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

CSS: CENTERING THINGS

A common task for CSS is to center text or images. In fact, there are three kinds of centering:

Centering lines of text
Centering a block of text or an image
Centering a block or an image vertically Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Web-Design | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Restore database SQL Server with error log file / table error I/O bad page ID / Suspect

Database bị Suspect và table lỗi I/O error bad page ID Tiếp tục đọc

Đăng tải tại SQL server | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

FTP Folder Error – Access Denied error message

Today I have come across this issue which you will get this error message when you try to access a FTP folder “Windows cannot access this folder. Make sure you typed the file name correctly and that you have permission … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thủ thuật | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

One-pixel table border with CSS

Table border fix for IE Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Web-Design | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cannot copy file : data error (cyclic redundancy check)?

CRC error is normally there’s a physical damage on the source, in this case is the external HDD. Scan your external HDD for error (right click the HDD -> Properties ->error checking). After finish try to copy again Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thủ thuật | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , ,

tipsy – Facebook-style tooltip plugin for jQuery

Tipsy is a jQuery plugin for creating a Facebook-like tooltips effect based on an anchor tag’s title attribute. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại jQuery | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

jQuery Sticky Tooltip

Tooltip sẽ được hiện lên khi chúng ta rê chuột vào bất cứ phần tử nào của trang web ( thẻ a , hình ảnh … ) và có thể được giữ lại trên màn hình bằng cách bấm phím ‘s’ hoặc click chuột phải. Nội dung của mỗi tooltip là các đoạn mã HTML vì thế rất dễ dàng cho chúng ta chỉnh sửa. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại jQuery | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Visual Studio 2008 switch back to 2005

Replace Version 10.0 in *.sln files with Version 9.00 Replace 2008 with 2005 in *.sln Replace Version=”9.00″ with Version=”8.00″ in each *.vcproj / *.csproj / *.vbproj file

Đăng tải tại 4-Coding | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kiến thức cần biết về QR Code

Nhận được thư mời có một ô vuông bên trong có nhiều ký tự lạ chồng chéo, đó là QR Code. Nó bắt đầu xuất hiện khắp nơi như nhãn bìa sản phẩm, và gần như là phương thức nhận diện chủ yếu cho ứng dụng di động. Vậy QR Code là gì? Một số thông tin cơ bản sau sẽ giúp bạn hiểu hơn về loại mã vạch mới này. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kiến thức - Công nghệ | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,