Cannot copy file : data error (cyclic redundancy check)?

CRC error is normally there’s a physical damage on the source, in this case is the external HDD. Scan your external HDD for error (right click the HDD -> Properties ->error checking). After finish try to copy again

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thủ thuật và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.