Configure a Windows Firewall for Database Engine Access

The principal steps to allow access are:

 1. Configure the Database Engine to use a specific TCP/IP port. The default instance of the Database Engine uses port 1433, but that can be changed. The port used by the Database Engine is listed in the SQL Server error log. Instances of SQL Server Express, SQL Server Compact, and named instances of the Database Engine use dynamic ports. To configure these instances to use a specific port, see Configure a Server to Listen on a Specific TCP Port (SQL Server Configuration Manager).
 2. Configure the firewall to allow access to that port for authorized users or computers.

Applies to Windows Vista, Windows 7, and Windows Server 2008

The following procedures configure the Windows Firewall by using the Windows Firewall with Advanced Security Microsoft Management Console (MMC) snap-in. The Windows Firewall with Advanced Security only configures the current profile. For more information about the Windows Firewall with Advanced Security, see Configure the Windows Firewall to Allow SQL Server Access

Method 1: To open a port in the Windows firewall for TCP access

 1. On the Start menu, click Run, type WF.msc, and then click OK.
 2. In the Windows Firewall with Advanced Security, in the left pane, right-click Inbound Rules, and then click New Rule in the action pane.
 3. In the Rule Type dialog box, select Port, and then click Next.
 4. In the Protocol and Ports dialog box, select TCP. Select Specific local ports, and then type the port number of the instance of the Database Engine, such as 1433 for the default instance. Click Next.
 5. In the Action dialog box, select Allow the connection, and then click Next.
 6. In the Profile dialog box, select any profiles that describe the computer connection environment when you want to connect to the Database Engine, and then click Next.
 7. In the Name dialog box, type a name and description for this rule, and then click Finish.

Method 2: To open access to SQL Server when using dynamic ports

 1. On the Start menu, click Run, type WF.msc, and then click OK.
 2. In the Windows Firewall with Advanced Security, in the left pane, right-click Inbound Rules, and then click New Rule in the action pane.
 3. In the Rule Type dialog box, select Program, and then click Next.
 4. In the Program dialog box, select This program path. Click Browse, and navigate to the instance of SQL Server that you want to access through the firewall, and then click Open. By default, SQL Server is at C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\Sqlservr.exe. Click Next.
 5. In the Action dialog box, select Allow the connection, and then click Next.
 6. In the Profile dialog box, select any profiles that describe the computer connection environment when you want to connect to the Database Engine, and then click Next.
 7. In the Name dialog box, type a name and description for this rule, and then click Finish.
Advertisements
Bài này đã được đăng trong SQL server, Thủ thuật. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s