Lỗi: Caution: This hard disk may be infected by virus

Do install boot manager vào hdd
Khắc phục: dùng đĩa hiren và chọn smart fdisk, tại đây chọn ổ đĩa cài win rồi vào menu boot manager->uninstall boot là xong

Advertisements
This entry was posted in Thủ thuật and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.